07.02.
La Manche na suchu - SenSen vyhlašuje mimořádný VII. ročník štafetového plavání, tentokrát pod názvem „La Manche na suchu“, který se uskuteční v únoru 2021. Tak jako vždy nejde o závod v pravém slova smyslu, senioři nebudou soutěžit mezi sebou, ale sami se sebou, se svou pohodlností. A protože jsou bazény kvůli pandemii COVID-19 dočasně zavřené, nebudeme tentokrát plavat, ale chodit (s holemi i bez).
V rámci jednotlivých týmů se pokuste společnými silami nachodit 34 km, tedy jako při plavání přes La Manche, ale tentokrát na suchu.
Oslovte i další zájemce, utvořte silnější a mezigenerační tým, vzájemně se podporujte a motivujte.
Termín: únor, od 1. 2. 2021 – 28. 2. 2021
Skutečně nachozené vzdálenosti si zapisujte k určitému datu, snadněji pak vytvoříte souhrnnou tabulku za celý únor.
Nejlepší týmy i jednotlivce odměníme.
Členové Komunitních center Kc Lučina, Kc Archa Poruba a Kc Karviná kdo z Vás má zájem se zůčastnit hlaste se u vedoucích komunitních center. Buď tady na Facebooku nebo telefonicky nebo sms. Uděláme něco pro Naše zdraví ❤


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.