Komunitní centrum Archa Poruba

Posláním komunitního centra je podporovat a posilovat komunitní život v regionu, v duchu rovných příležitostí, napomáhat všestrannému rozvoji osobnosti místních seniorů, a to po stránce tělesné, duševní i sociální.

Hlavním cílem Komunitního centra Archa Poruba je vytváření prostoru pro aktivní sdružování se, pořádání volnočasových, vzdělávacích a osvětových aktivit. Vytváření prostoru pro sdílení, dobrovolnické programy, sousedkou výpomoc a jiné aktivy směřující ke zlepšení života v regionu. Klíčovými aktivitami jsou komunitní práce, vzdělávání a aktivizace seniorů, mezigenerační aktivity.

Komunitní centrum Archa Poruba se nachází na adrese: 17.listopadu 596/36, 708 00 Ostrava - Poruba, Tel.: 725 977 504

Na programu se mohou podílet nejen členové klubu ale i široká veřejnost svými podněty pro aktivity a to na webu www.kcarcha.cz nebo na Facebooku

Komunitní centrum Archa je otevřeno

dle programu

Aktuální časy jednotlivých aktivit  najdete vždy v měsíčním programu.

V centru se nachází velký společenský a menší přednáškový sál, počítačová učebna, knihovna, poradenská místnost, kuchyňka a šatny.

K dispozici je recepce s drobným občerstvením, stolní hry, šachy, rotoped, mini ping pong, šipky. Senioři se mohou těšit na program každý všední den. Senioři se mohou těšit na program každý všední den. Jednotlivé místnosti si lze po dohodě s vedoucí komunitního centra pronajmout. Ceník.

Fotogalerie prostor

Senioři se mohou těšit na pestrý program každý všední den.

Aktivity konané v centru jsou pro členy bezplatné, u těch hrazených je cena nastavena tak, aby byla přijatelná.

 

Pravidelné aktivity pro seniory konané v Komunitním centrum Archa Poruba:

Vzdělání - Přednášky – zdravotní přednášky a přednášky se sociálním zaměřením, cestovatelské besedy, workshopy, společenské odpoledne – filmové odpoledne, Senior gymnázium, kurzy PC a úpravy fotografií, kurzy AJ.

Aktivizační činnosti - trénování paměti, tvořivá dílna, zdravotní cvičení s lektorem, dobrovolnictví - Poděkuj horám, účast na aktivitách směřujících k propojení a zlepšení života seniorů, spolupráce s MO Poruba na akcích pořádaných městem, např. Zažít Ostravu jinak.

Volnočasové aktivity - výlety a zájezdy, účast na aktivitách směřujících aktivnímu životu seniorů, zájezdy a výlety s ostatními seniorskými organizacemi, Seniorských sportovní klub Archa – výlety, procházky, chůze NordicWalking.

Centrum také spolupracuje s některými neziskovými organizacemi, jako je například humanitární organizace ADRA nebo mobilní hospic Strom života, a také s místními spolky jako je Svaz důchodců Ostrava, spolek Seniors, SenSen, Nadace manželů Klausových, Senior bez nehod, NF Lepší Senior, Český Telekomunikační úřad, MP Poruba.

Naše aktivity - vzdělávací přednášky se zaměřením na různá témata – zdravotní, sociální, cestovatelské, historické apod. Kurzy PC a chytré telefony, senior gymnázium – literatura, ekonomika a zdravověda, internetová kavárna

Komunitní centrum Archa Poruba provozuje Spolek AktivSen, se sídlem: 17 listopadu 596/36, Ostrava Poruba, IČ: 06919880.


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.