Cílem KC je vytvořit prostor pro cílené volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnosti dle potřeb a přání seniorů. Prostor pro sdílení a potkávání se seniorů.

Komunitní centrum Archa je otevřeno každý všední den od 14 do 17 hodin, v pátky od 8.30-12.30.

Aktivity konané v centru jsou bezplatné, u těch hrazených je cena nastavena tak, aby byla pro seniory přijatelná.
Naše aktivity

Vzdělávaní – Přednášky – zdravotní přednášky a přednášky se sociálním zaměřením, cestovatelské besedy, workshopy, Senior gymnázium, kurzy PC a úpravy fotografií, kurzy AJ.

Aktivizační činnosti – trénování paměti, zdravotní cvičení s lektorem, dobrovolnictví - Poděkuj horám, účast na aktivitách směřujících k propojení a zlepšení života seniorů, spolupráce s MO Poruba na akcích pořádaných městem, např. Zažít Ostravu jinak.

Volnočasové aktivity – výlety a zájezdy, účast na aktivitách směřujících aktivnímu životu seniorů, zájedy a výlety s ostatními seniorskými organizacemi, Seniorských sportovní klub Archa – výlety, procházky, chůze NordicWalking.

V centru se nachází velký společenský a menší přednáškový sál, počítačová učebna, knihovna, poradenská místnost, kuchyňka a šatny. K dispozici je recepce s drobným občerstvením, stolní hry, šachy, rotoped, mini ping pong, šipky. Senioři se mohou těšit na program každý všední den.

Centrum také spolupracuje s některými neziskovými organizacemi, jako je například humanitární organizace ADRA nebo mobilní hospic Strom života, a také s místními spolky jako je Svaz důchodců Ostrava, spolek Seniors, SenSen, Nadace manželů Klausových, Senior bez nehod, NF Lepší Senior, Český Telekomunikační úřad, MP Poruba.

 

Nabízíme možnost pronájmu komunitního centra.


Ceník pronájmu prostor

Fotogalerie


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.